Reklamacje i zwroty

Returns and Complaint
Klachtenregeling/Terugzenden


Reklamacje


 1. Reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie bądź mailowo na adres: reklamacje@taniemeble.nl
 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z umową, towar należy z powrotem zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał przy zakupie, a także krótkim opisem wady (wskazane jest zrobienie fotografii lub filmu ). Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, w celu umówienia terminu dostarczenia go do magazynu sprzedawcy ( adres zostaje podany zgodny z najbliższym punktem przyjęć towarów reklamowanych ). Przy produktach znacznych gabarytów lub ciężkich istnieje możliwość zlecenia odpłatnej usługi odbioru mebli firmie sprzedawcy ( koszt transportu zostaje podany przed odbiorem towaru, obowiązuje przedpłata za usługę ), nie zwalnia to z obowiązku zabezpieczenia i zapakowania produktu reklamowanego.
 3. W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że, naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4.  Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się że uznał je za uzasadnione.
 5.  Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna oraz gdy produkt został już użytkowany jak równeiż w przypadku mebli tapicerowanych wykonanych pod indywidualne zamówienie. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, będącego konsumentem z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, przez 2 lata od daty wydania towaru Kupującemu. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do Sprzedającego przed jego upływem.
 7. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Kupującego.
 8. Podczas odbioru towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności dostawcy ułatwi Sprzedającemu ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń od firmy spedycyjnej.
 9. Sprzedający nie udziela gwarancji na siedziska mebli tapicerowanych wykonanych z ekoskóry oraz na szwy na siedziskach wykonanych z ekoskóry. Jest to bardzo specyficzny i delikatny materiał który może uleć uszkodzeniom ze względu na niewłaściwe użytkowanie np. jako miejsce zabaw małych dzieci które skaczą po narożniku narażając szwy na pęknięcie.  Zwrot towaru

 1. Prawo do odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo jako konsumenci odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Maxi Maja OÜ LOOTSA TN 5 11415 TALLINN ESTONIA, adres e-mail: info@zondadesign.nl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można pobrać ze strony internetowej.
 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy przesłać do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy towar należy z powrotem zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym w oryginalne opakowanie, w którym Kupujący otrzymał zakupiony towar. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, w celu umówienia terminu dostarczenia go do magazynu sprzedawcy ( adres zostanie podany zgodny z najbliższym punktem przyjęć zwrotów).Przy produktach znacznych gabarytów lub ciężkich istnieje możliwość zlecenia odpłatnej usługi odbioru mebli firmie sprzedawcy (koszt transportu zostaje podany przed odbiorem towaru, obowiązuje przedpłata za usługę), nie zwalnia to z obowiązku zabezpieczenia i zapakowania produktu zwracanego.
 4. Zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy towaru i kosztów zwrotu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zwracany towar dotarł z powrotem do naszego punktu zwrotu. Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa konto bankowe. 
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
pixelpixel