• Rozpakowując mebel nie należy używać do tego ostrych przedmiotów.
  • Podczas przemieszczania, mebla nie należy trzymać za obicie czy poduchy, gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenia.
  • Powstałe podczas transportu fałdy i zagniecenia obicia znikają zwykle kilka dni po rozpakowaniu, można jednak ten proces przyspieszyć poprzez ręczne formowanie poduch.
  • Przy meblach posiadających elementy funkcyjne wymagane jest wypoziomowanie mebli.
  • Meble należy przechowywać i używać w odpowiednich warunkach. Nie można dopuszczać do ich przesuszenia, należy unikać też moczenia i przemarzania, Powinny być one ustawione w pomieszczeniach suchych, w odległości większej jak 1 m od czynnych źródeł ciepła, nie należy ich także wystawiać na szkodliwe działanie promieni słonecznych a w pomieszczeniu, w którym się znajdują wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%.
  • Blaty mebli należy chronić przed zamoczeniem, działaniem alkoholu i kontaktem z gorącymi naczyniami.
  • Aby utrzymać produkt w jak najlepszym stanie zaleca się utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniach, w których ustawiane są meble (19-23 C°).
  • Na obiciach mebli, podczas użytkowania, w miejscach narażonych na działanie promieni UV i intensywne czyszczenie, czy eksploatowanie, mogą pojawić się odbarwienia, co jest naturalnym procesem utraty pigmentu.
  • Różnice słoi i odcieni na elementach drewnianych nie stanowią wady jakościowej. Powierzchnia mebli jest delikatna i nie należy jej narażać na niewłaściwe użytkowanie takie jak rysowanie. Również nieodpowiednia konserwacja może doprowadzić odbarwień, czy zniszczeń a wady te nie podlegają odpowiedzialności producenta.
  • Podczas eksploatacji nie należy dopuszczać do jednostkowego uciskania miękkich elementów mebli. (Niedozwolone jest skakanie na siedziskach, siadanie na oparciach bocznych czy podgłówkach).
  • Meble należy użytkować równomiernie, w przypadku mebli o wielu siedziskach, nie powinno się używać tylko jednego siedziska, zapobiega to nierównomiernemu zużyciu mebla.